تور بانکوک ویژه تور تایلند ، تور بانکوک ، تور پاتایا ، تور پوکت ، تور لحظه آخری تایلند


دسته ها

محبوب ترین ها

محبوب ترین مطالب تور تایلند

تور بانکوک ویژه

تور بانکوک ویژه
تور بانکوک ویژه
img-t

تور بانکوک سامویی

a:15:{s:3:”pid”;s:5:”80629″;s:5:”title”;s:32:”تور بانکوک سامویی”;s:3:”lkh”;N;s:3:”fee”;s:10:”3,230,000 “;s:5:”start”;s:10:”تهران”;s:3:”end”;s:12:”بانکوک”;s:4:”time”;s:39:”4 شب بانکوک 3 شب سامویی”;s:2:”go”;s:19:”10 اردیبهشت”;s:4:”back”;s:13:”30 خرداد”;s:4:”type”;s:11:” ماهان”;s:3:”tel”;s:11:”02143674367″;s:6:”madrak”;s:464:”   مدارک مورد نیاز ویزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبارکپی شناسنامه صفحه اول و دومکپی کارت ملییک قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک 3X4پرینت حساب بانکی 3 ماهه با موجودی حداقل 5 میلیون با مهر بانک ( ادرس– شغل – تلفن– […]

img-t

تور بانکوک پاتایا پوکت

a:15:{s:3:”pid”;s:5:”80592″;s:5:”title”;s:41:”تور بانکوک پاتایا پوکت”;s:3:”lkh”;N;s:3:”fee”;s:10:”2,770,000 “;s:5:”start”;s:10:”تهران”;s:3:”end”;s:12:”بانکوک”;s:4:”time”;s:55:”3 شب بانکوک 3 شب پاتایا 3 شب پوکت”;s:2:”go”;s:19:”10 اردیبهشت”;s:4:”back”;s:13:”30 خرداد”;s:4:”type”;s:11:” ماهان”;s:3:”tel”;s:11:”02143674367″;s:6:”madrak”;s:446:”  مدارک مورد نیاز ویزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبارکپی شناسنامه صفحه اول و دومکپی کارت ملییک قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک 3X4پرینت حساب بانکی 3 ماهه با موجودی حداقل 5 میلیون با مهر بانک ( […]

img-t

تور پاتایا پوکت

a:15:{s:3:”pid”;s:5:”80562″;s:5:”title”;s:28:”تور پاتایا پوکت”;s:3:”lkh”;N;s:3:”fee”;s:10:”2,640,000 “;s:5:”start”;s:10:”تهران”;s:3:”end”;s:12:”بانکوک”;s:4:”time”;s:35:”4 شب پاتایا 3 شب پوکت”;s:2:”go”;s:19:”10 اردیبهشت”;s:4:”back”;s:13:”30 خرداد”;s:4:”type”;s:11:” ماهان”;s:3:”tel”;s:11:”02143674367″;s:6:”madrak”;s:446:”  مدارک مورد نیاز ویزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبارکپی شناسنامه صفحه اول و دومکپی کارت ملییک قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک 3X4پرینت حساب بانکی 3 ماهه با موجودی حداقل 5 میلیون با مهر بانک ( ادرس– شغل – تلفن– […]

img-t

تور بانکوک پوکت

a:15:{s:3:”pid”;s:5:”80560″;s:5:”title”;s:29:”تور بانکوک پوکت “;s:3:”lkh”;N;s:3:”fee”;s:9:”2,590,000″;s:5:”start”;s:10:”تهران”;s:3:”end”;s:12:”بانکوک”;s:4:”time”;s:35:”4 شب بانکوک 3 شب پوکت”;s:2:”go”;s:19:”10 اردیبهشت”;s:4:”back”;s:13:”30 خرداد”;s:4:”type”;s:10:”ماهان”;s:3:”tel”;s:11:”02143674367″;s:6:”madrak”;s:446:”  مدارک مورد نیاز ویزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبارکپی شناسنامه صفحه اول و دومکپی کارت ملییک قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک 3X4پرینت حساب بانکی 3 ماهه با موجودی حداقل 5 میلیون با مهر بانک ( ادرس– شغل – تلفن– ایمیل) […]

img-t

تور بانکوک

a:15:{s:3:”pid”;s:5:”80468″;s:5:”title”;s:20:”تور بانکوک “;s:3:”lkh”;N;s:3:”fee”;s:9:”2,050,000″;s:5:”start”;s:10:”تهران”;s:3:”end”;s:12:”بانکوک”;s:4:”time”;s:6:”7 شب”;s:2:”go”;s:19:”20 اردیبهشت”;s:4:”back”;s:13:”30 خرداد”;s:4:”type”;s:10:”ماهان”;s:3:”tel”;s:11:”02143674367″;s:6:”madrak”;s:446:”  مدارک مورد نیاز ویزا : اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبارکپی شناسنامه صفحه اول و دومکپی کارت ملییک قطعه عکس رنگی زمینه سفید بدون عینک 3X4پرینت حساب بانکی 3 ماهه با موجودی حداقل 5 میلیون با مهر بانک ( ادرس– شغل – تلفن– ایمیل) “;s:7:”service”;s:187:” 7  شب هتل ، صبحانه […]

۰۲۱ - ۴۳ ۶۷ ۴۴ ۵۰
برای ورود به کانال راهنمای سفر ما کلیک کنید